Kaffemarkedet og Corona

Det er en kold tid, som vi lever i… Dette sang Kim Larsen tilbage i 1976. Og modsat vejret for tiden, så er kaffemarkedet for tiden koldt og kynisk, og her passer titelmelodien på sangen ganske fint.

Som en meget lille spiller på det store kaffemarked, er vi meget påvirkelige af verdens gang. Vi så de første uregelmæssigheder tilbage efter nytår, da leveringssikkerheden på vores asiatiske kaffe fra Inden og Nepal var påvirket. Siden er den frygtede Corona rykket vest over, og raser for tiden i verdens største kaffeproducerende lande i Syd- og Mellemamerika. Vi ser store regionale forskelle i håndteringen af pandemien. Nogle lande fortsætter nøglefunktioner, landbrug og industri uændret, men andre lande går i den helt modsatte grøft og påbyder udgangsforbud og undtagelsestilstand. De værst ramte steder, må bønderne ikke gå i marken og høste, hvilket gør, at de fra gårdene kan se kaffebærrene rådne på buskene. Andre steder er landbruget ikke ramt af restriktioner, men der kan være udfordringer med at få høsten fragtet, enten på landjorden eller hvis havnene er lukket for trafik, da visse grænser er lukket både for mennesker og gods.

Dette påvirker os og forbrugerne på flere områder. Vi ser store internationale kaffeaktører, som ændrer indkøbsmønster og begynder at indkøbe kvaliteter af helt anden kaliber, end de normalt forbruger, da leveringsstabiliteten kan være udfordret på deres normale produktkvaliteter. Dette gør naturligvis at priserne stiger, det er jo de helt almindelige mekanismer med udbud og efterspørgsel, som træder i kraft.

En anden og væsentlig faktor er spekulation. Sammen med råolie, guld og mineraler, er kaffe en af de mest handlede varer på forskellige børser verden over. Dette er normalt forbeholdt enorme partier af kvaliteter, som vi i Køge Kafferisteri ikke beskæftiger os med. Special kaffe markedet er normalt friholdt for storstilet spekulation, da partierne er forholdsvis små, og priserne i forvejen dækker over mange andre parametre end kvalitet, men også omfatter etisk handel, fair vilkår for bønderne etc. Vi oplever dog i disse mærkelige tider, at ”vores” lille niche på kaffemarkedet også bliver påvirket af råvarespekulation. Hele partier bliver fra den ene dag til den anden taget af markedet, hvorefter det bliver udbudt af helt andre kanaler end vanligt, og naturligvis til en højere pris. Dette er der jo hverken noget forbudt eller forgjort i, men det stiller dog store krav til vores arbejde.

Vi ønsker at levere den absolut bedste kvalitet til den bedst mulige pris, og derfor har vi også skåret alle unødige omkostninger væk i vores lille risteri. Det er altid en balancekunst at finde netop balancen mellem pris og kvalitet. Allerhelst vil vi gerne udfinde kaffebønner, som indeholder en højere kvalitet end prisen afspejler. Dette kan lade sig gøre, fra knapt så profilerede kaffelande, blandt andet vores Indiske variant, der holder en tårnhøj kvalitet. Fordi Indien ikke er et traditionelt kaffeland, så kan man finde disse nicheprodukter. Hvis bønnerne derimod kommer fra store og hæderkronede kaffenationer som Etiopien og Kenya, så er det sjældent at finde noget, hvor kvaliteten er bedre end prisen afspejler. Disse lande har oparbejdet stor knowhow og infrastruktur, der gør, at de laver ensartede og højkvalitetsprodukter ud af hver eneste kaffebusk.

I øjeblikket står i vi den svære situation, at produkter vi tidligere har haft i sortiment, er steget så meget, at balancen ikke længere er tilstede, og prisen er blevet højere end kvaliteten kan bære. Det er blandt andet en klassisk Sidamo fra Etiopien, her har vi tidligere fundet balancen mellem pris og kvalitet i kvalitetsgrad 2, men for tiden kunne vi kun få en grad 4 til den sædvanlige pris. Vores Peru fra Kualap er vendt retur, men kiloprisen er steget 20 kr. Her har vi vurderet, at der stadig er fin overensstemmelse mellem den gode kvalitet og prisen. Dette er vores daglige overvejelser i vores kaffeindkøb, og der sker hele tiden noget i øjeblikket, og alt sker med en rasende fart og alle holder vejret.

Hvad der sker med kaffemarkedet på sigt, er svært at sige, men tiden læger alle sår, som man siger. Vi vurderer, at vi skal et stykke ind i 2021 for at finde noget stabilitet, da høsten flere steder er tabt, og spekulationen på markedet stadig pågår. Vi arbejder ufortrødent videre med at finde de skjulte kaffe-skatte rundt omkring i verden, og forhåbentlig kan vi på et tidspunkt se tilbage på denne tid, og håbe på at flere får øjnene op for fair kaffehandel og den gode kvalitet.